[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Õigusteave

Juriidiline deklaratsioon

Hill's Pet Nutrition Limited ("Hill's"), peab sed ainternetilehekülge üleval teenusena internetikogukonnas. Sisu ( pildid ja tekst), mis on siia pandud Hill's Pet Nutrition Limited või selle gruppi kuuluvate kompaniide ning Colgate-Palmolive Kompanii poolt, on autoriõigustega kaitstud. Kaubamärkide nimed, logod, etiketid ja pakendikujundused ("kaubamärgid") sellel kodulehel kuuluvad Hill's Pet Nutrition Inc, selle gruppikuuluvatele firmadele või tütarettevõtetele, kui on ära märgitud. Avaldades need kaubamärgid oma lehel, ei anna Hill's luba nende kasutamiseks või paljundamiseks. Kaubamärkide märgistamine tähistab Hill's kaubamärgi omandiõigust ainult USA-s. Staatus ja kaubamärkide märgised võivad erineda sõltuvalt riigist. Lehekülje sisu võib alla laadida ainult isiklikuks, mitte kommertskasutuseks. Sisu ei tohi kopeerida ega muuta.

Hill's rakendab mõistlikke jõupingutusi, et lisada täpne ja kaasajastatud info, kuid ei anna mingeid tagatisi ega kinnitusi, selle täpsuse või täielikkuse ja täismahus seadusele vastavusele. Hill's loobub kõikidest garantiidest, tingimustest ja muudest tingimustest, mis on seotud käesoleva veebilehe ja selle sisuga, sealhulgas garantiid, ja tingimused, mis võivad olla kaudselt või on seotud kvaliteedi, ettenähtud otstarbeks,sobivuse pealkirja, rikkumatuse või muuga.

Hill's does not, and, notwithstanding anything to the contrary, nothing in these terms and conditions shall act to exclude or limit Hill's liability for death or personal injury resulting from its negligence, for fraud or for any other liability which may not by applicable law be excluded or limited. Any statutory rights of users in their capacity as consumers are not affected by any of these terms.

Eelmisi punkte arvesse võttes ei vastuta Hill's ühelgi juhul (kas lepingu rikkumise, hooletuse või mõne muu põhjuse tõttu) saamata jäänud tulu, eriliste kahju, saamata jäänud müügi, saamata jäänud tulu, kahju eest tarkvara või andmete kadumise, arvutiseadmete, tarkvara või andmete kahjustuse, juhtkonna või teiste töötajate aja raiskamise või mis tahes kaudsete, otseste või erilise kahjude eest.

Hill's maksimaalne kaasvastutus seoses selle kodulehega, kas lepingupõhiselt või lepinguväliselt, kaasa arvatud hooletuse puhul on maksimaalselt 250£.

Hill's ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on võimetus juurdepääsuks Hill's poolt hallatud kodulehele või teie usaldus lehekülje sisu vastu.

Mõningad lingid www.HillsPet.com kodulehe raames või teistel Hill's või Hill's grupi liikmete poolt omatud ja opereeritavatel kodulehtedel, viivad teistele kodulehtedele, mille sisu eest ei vastuta ei HillsPet.com ning teised domeenid, mis kuuluvad Hill's ja Hill's gruppi kuuluvatele kompaniidele.

Hill's kogub infot teie kohta ainult siis kui seda pakutakse vabatahtlikult. Hill's kasutab sellist infot vastavalt oma privaatsuspoliitikale, mis on kirjeldatud allpool.

Isikustamata info, teated või materjalid, mille te saadate www.HillsPet.com ning teistele domeenidele Hill's või Hill's gruppi kuuluvate firmade poolt omatavatele ja opereeritavatele domeenidele, elektroonilise posti kaudu on kõik mittekonfidentsiaalsed Me võime sellist informatsiooni vabalt kasutada ja taasesitada ükskõik, mis põhjusel. Veel täpsemalt, meil on õigus kasutada kõiki sellisel kujul esitadud infoga kaasnevaid ideid, kontseptsioone, teadmisi või tehnikaid ükskõik, millisel otstarbel, kaasa arvatud meie toodete arendamisel, tootmisel ja reklaamimisel. Kõik info, mis te saadate www.HillsPet.com ning teistele domeenidele Hill's või Hill's gruppi kuuluvate firmade poolt omatavatele ja opereeritavatele domeenidele peab olema tõene ega ei tohi olla vastuolus õiguste ega seadustega.

Hill's omab õigust tagasi kutsuda tooteid, millele viidatakse lehel www.HillsPet.com ja teistes Hill's või Hill's gruppi kuuluvate kompaniide poolt opereeritavates domeenides.

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA LASTE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Hill's hoolitseb oma külastajate privaatsuse eest. Meie privaatsuspoliitika on ära toodud allpool. Kuna internetitehnoloogia muutub pidevalt, võib muutuda ka see poliitika. Kõikidest muutustest teatatakse koheselt kodulehel.

TÄHELEPANU LAPSEVANEMAD JA HOOLDAJAD

Hill's hoolib laste privaatsusest. Me oleme teadlikud, et laste üha tõusev trend interneti ja meilide kasutamises tõstab üles spetsiifilised probleemid privaatsustes ja info ohutuses.

Hill's huvides on kinni pidada Lastele Suunatud Reklaami Ülevaatekomitee ("CARU") juhenditest reklaami kohta internetis ja online teenustes, kaasa arvatud juhendist personaalse info kogumise kohta alaealistelt. Hill's tuletab kõigile lapsevanematele meelde ning julgustab neid kontrollima oma laste tegevust internetikeskkonnas. Aidake meil kaitsta oma laste privaatsust, kindlustades, et nad mitte kunagi ei saadaks meile ega avaldaks personaalset infot ei sellel ega ükskõik, millisel internetileheküljel ilma teie nõusolekuta.

MILLIST INFOT ME KOGUME? MIDA ME SELLEGA TEEME?

Infot, mis võik identifitseerida kodulehe külastajat, kogutakse ainult vabatahtlikult. Me kogume identifitseerivat infot ainult vastusena külastajate küsimustele meie firma ja selle toodete kohta, et väljastada firmat puudutavat kirjandust, näit. brošüüre või ühendust võtta võistluste või reklaamkampaaniate võitjatega. Me ei kasuta meiliaadresse ega muud isiklikku informatsiooni muul otstarbel kui ainult teie palvele või sõnumile vastamiseks. Me ei kasuta seda infot firmasiseselt ega jaga seda väljapoole Hill's gruppi kuuluvaid firmasid, kui seda pole eelnevalt tingimustes ära toodud.

Kui te külastate meie kodulehekülge, salvestame me automaatselt teie IP aadressi( unikaalne aadress, mis identifitseerib teie arvuti internetis), mis tuntakse meie veebireveri poolt automaatselt ära. Me kasutame IP aadresse kodulehe administreerimise hõlbustamiseks ning laialdase demograafilise info kogumiseks.

Mõnikord võib meie koduleht sisaldada infot võistluste või reklaamkampaaniate kohta, mida Hill's pakub üksi või koos teiste internetiettevõtetega, ning millega ühinemine on mõnikord elektrooniline. Sellistel juhtudel kasutab Hill's ja/või meie poolt autoriseeritud esindajad teie poolt edastatud infot reklaamkampaaniate läbi viimiseks (näiteks võitjatega ühendust võtmiseks) ning teie nõusoleku korral pakkumiste tegemiseks Hill's ja loteriiga ühinenud ettevõtete toodetele või teenustele. Lisaks kogume veel demograafilisi ja muid andmeid turu-uuringute, reklaami ja reklaamkampaaniate eesmärgil.

Osana teile läbi meie kodulehe pakutavatest teenustest võib teie poolt antud info üle kanduda ka väljapoole Euroopa kaubanduspiirkonda. See võib näiteks juhtuda siis kui meie server asub väljaspool EMP-d või mõni meie teenusepakkuja asub väljaspool EMP-d Samuti jagame me infot oma grupi siseselt firmadega, mis asuvad üle kogu maailma, kaasa arvatud Hill's pet Nutrition Inc, Ameerika Ühendriikides Nendel riikidel ei pruugi olla samad andmekaitseseadused kui EMP-s.

KÜPSISED

Nagu paljud teise firmad, kasutab Hill's "küpsiste" tehnoloogiat, millega meie serverid hoiustavad külastajate arvutis spetsiaalseid koode. See info aitab meil jooksvalt määrata külastajate koguarvu oma kodulehel ning külastajate internetibrauserite tüüpe (näit Netscape, Internet Explorer jne.) ja operatsioonisüsteeme (WIndows, MaxIntosh jne.) Seda infot kasutatakse ainult meie kodulehe paremaks tegemiseks ning külastatavuse suurendamiseks. Mitte mingitel tingimustel ei kasuta Hill's seda infot külastajate kindlaks tegemiseks või ristviideteks vabatahtlikult pakutud personaalse infoga.

NAUTIGE KODULEHTE!
[ ↑ skip to content ↑ ]