Meie pühendumus loomade heaolule

 

Hill’si pühendumine loomade heaolule

Kõik loomad, kelle eest hoolitsetakse Hill’s Pet Nutritioni abil, elavad armastavas, turvalises, mängulises ja puhtas keskkonnas. Me kasutame vaid mitteinvasiivseid ja inimlikke uurimismeetodeid, mis on vajalikud toitumistehnoloogiate väljatöötamiseks, et koerad ja kassid võiksid elada kauem ja tervislikumalt. Meie avastused loomade toitumise vallas on meie valdkonnas teedrajavad ning oleme oma äritegevuse ja maine rajanud pidevalt kõrgeimate eetiliste standardite jälgimisele.

Me tõestame iga päev, et kvaliteetne teaduslik tehnoloogia ja loomade hooldamine käivad käsikäes loomade tervisliku elu kvaliteedi tõstmisega. Seepärast toetab ja viljeleb Hill’s koerte ja kasside vastutustundlikku, hoolivat ja inimlikku kohtlemist. Kõik Hill’sis läbi viidud või Hill’si poolt toetatud uuringud, mis toimuvad kas Hill’s Pet Nutrition Centeris või tarbijate kodudes, veterinaariakoolides või mujal, peavad vastama Hill’si rangetele põhimõtetele ja tagama loomadele väga hea hoolduse.

  • Me ei osale uuringutes, mis seavad koerte või kasside tervise ohtu. Kõik Hill’si poolt toetatud uuringud on mõeldud säilitama ja parandama loomade tervist. Koertel ja kassidel ei viida läbi ühtki uuringut, mis nõuab eutanaasiat.
  • Toitainete koera või kassi organismis toimuva imendumise, leviku, talletamise, kasutamise ja vabastamise uurimisel kasutame üksnes selliseid meetodeid, mis on inimeste toitumis- või meditsiiniuuringute veterinaarseks ekvivalendiks. Hill’s ei toeta ega vii läbi uuringuid, mis põhjustavad koertele või kassidele valu. See põhineb veendumusel, et mis on valus inimestele, on valus ka koertele ja kassidele.
  • Viime uuringuid läbi vaid siis, kui meil on kindlaid tõendeid, et me suudame parandada seltsiloomade tervist ja heaolu. Nende uuringute tulemuseks on sageli murrangulised toitumisalased leiud, mis parandavad miljonite koerte ja kasside elu.
  • Püüame pidevalt leida viise, kuidas vähendada sõltuvust loomkatsetest. Märkimisväärne osa meie toitumisuuringutes osalevatest koertest ja kassidest osalevad uuringutes kodus elades. Meie veterinaarid ja toitumisteadlased oskavad välja töötada loomade organismi simuleerivaid mudeleid. Näiteks suuhooldustoodete testimisel võtsime esimestena kasutusele nn kunstsuu, mis mõõdab uute tehnoloogiate tõhusust. Teine näide on matemaatiline valem, mis põhineb toidu toitaineprofiilil ning ennustab täpselt kassi uriini pH-d ilma loomkatseid läbi viimata.
  • Selleks, et tagada lemmikloomade omanikele, et meie terapeutilised toidud on ohutud ja efektiivsed, toetame uuringuid, kasutades loomi, kelle haigus või tervislik seisund on välja kujunenud normaalsel teel. Me ei võta osa uuringutest, mille käigus kasutatakse haiguslike seisundite tekitamiseks või simuleerimiseks kirurgilisi või mitte-kirurgilisi meetodeid.
  • Hill’s Pet Nutrition Center ja kõik Hill’si poolt toetatavad välised üksused peavad vastama kõigile loomahoolduse valdkonda reguleerivatele standarditele või neid ületama. Kõigi välistes uurimisüksustes läbi viidud uuringute puhul määrame ja rahastame me nn loomaadvokaate, et tagada igale loomale hea hooldus, sh liikumine ja sotsiaalselt rikastatud keskkond.
  • Toetame ja julgustame innukalt uuringutes osalenud koertele ja kassidele uute kodude leidmist. Soovitame tungivalt uutel loomaomanikel enne looma kojutoomist uurida, kuidas oma uue looma eest hoolitseda.
  • Avaldame oma uuringute tulemused, et edendada toitumisteraapia alaseid teadmisi ning aidata kaasa koeri ja kasse puudutavate uuringute ebavajalikku duplitseerimist.
  • Hill’s kasutab üksnes avalikustatud (varemavaldatud) loomkatsete tulemusi või käesolevate ülemaailmsete loomade heaolu põhimõtete alusel läbi viidud uuringute tulemusi.